Kultúra: Ako financovať projekty

Sekcia: Knihy
Jazyk: Slovenský
Počet strán: 65
Vydanie: 2.
Rok: 2012
Viac informácií: www.fundraising.sk
Cena: 3 EUR
Cena pre členov Klubu: 3 EUR
Kúpiť

foto_kultura_ako_financovat_990_410Kultúrny kontaktný bod v spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu vydal aktualizovanú verziu príručky, ktorá slúži ako informačný materiál a inšpirácia pri hľadaní ďalších možností na financovanie kultúrnych a umeleckých projektov.

Obsah:

 1. Program Kultúra a Kreatívna Európa
 2. Verejné zdroje
  1. Domáce verejné zdroje
  2. Zahraničné zdroje
 3. Súkromné zdroje
  1. Nadácie
  2. Spoločnosti
  3. Individuálni darcovia
 4. Iné možnosti financovania
  1. Kultúrne inštitúty a rezidenčné pobyty
  2. Asignácia 2% z dane
  3. Crowdfunding

Stiahnite si publikáciu zdarma a inšpirujte sa, z akých zdrojov financovať svoj kultúrny a umelecký projekt.

Poplatok sa vzťahuje na poštovné v prípade, ak si želáte zaslať papierovú verziu publikácie poštou.

 


Cena: 3 EUR
Cena pre členov Klubu: 3 EUR
Kúpiť