Ako využiť sponzoring na posilnenie značky

Prednáška bude orientovaná na aktuálne trendy v oblasti sponzoringu vo vzťahu k budovaniu a riadeniu značky, synergickému efektu daného vzťahu a vyhodnocovaniu jeho vplyvu na  reputáciu značky sponzora s akcentom na vybrané praktické príklady a kľúčové atribúty úspešného sponzoringu.