Kto rozhoduje o darcovskej podpore vo firmách a ako sa k nim dostať

Firemný fundraising je v mnohom podobný tomu individuálnemu, ale má svoje špecifiká. Ak chceme získavať podporu na naše projekty medzi firmami, musíme poznať ľudí, ktorí o nej vo finále budú rozhodovať. Kto to je? Ako rozmýšľajú? Čo by sme mali spraviť, aby sme ich presvedčili?

Počas tohto bloku sa ponoríme do spoznávania reálií, žargónu a zákulisia presklených budov biznis centier. Pozrieme sa na trendy vo firemnej filantropii na Slovensku i v zahraničí.