Môže byť banka sociálna?

Slovenská sporiteľňa dlhodobo patrí k najväčším podporovateľom neziskového sektora na Slovensku. V súčasnej dobe začína významný projekt, ktorého cieľom je sprístupnenie finančných služieb občanom a rodinám s nízkym príjmom, mikro podnikateľom a sociálnemu sektoru.