Prinesie nový zákon o verejných zbierkach viac zdrojov?

Od júla na Slovensku platí nový zákon o verejných zbierkach. Nepochybne priniesol mnohé vylepšenia, no ako každý zákon, ani tento, hoc vypracovaný v spolupráci s neziskovými organizáciami, nie je dokonalý.

Tento workshop sa bude venovať tomu, čo zákon priniesol do bežného života neziskoviek, ako chápať nejasné formulácie, ako aj tomu, čo bude treba v minulosti ešte urobiť pre to, aby boli verejné zbierky ešte dôveryhodnejšie a obľúbenejšie, ako sú dnes.