Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Ďakujeme za webhosting

Webhosting od Websupportu

Klub fundraiserov

  • Klub fundraiserov ponúka mimovládnym organizáciam, dodávateľom fundraisingových riešení ako aj individuálnym fundraiserom a fundraiserkám priestor pre pravidelné stretávanie sa, vzájomnú výmenu skúseností ako i príležitosť k osobnému a profesionálnemu rastu. Založili sme ho s cieľom vytvárať spoločnú platformu, profesionalizovať a kultivovať oblasť fundraisingu na Slovensku.
  • Klub fundraiserov sa stretáva pravidelne v Bratislave zväčša vo štvrtok od 15:30 hod., pričom frekvencia stretnutí sa upravuje podľa záujmu členov.
  • V roku 2016 sú naplánované aspoň 4 stretnutia (4. február, 6. apríl, 2. jún, 22. september).
  • Členovia Klubu majú okrem toho prístup k inšpiratívnym informačným a vzdelávacím materiálom, textom a knižkám, ktoré môžu využiť pre posilnenie svojho fundraisingu.
  • Klub fundraiserov je organizačnou zložkou Slovenského centra fundraisingu s vlastnými členmi bez samostatnej právnej subjektivity.