Apply For CEEFC 2017

foto_ceefc_2017_200_80

Leaders of Tomorrow

ceelot2017_main_200_80

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

Ďakujeme za webhosting

Webhosting od Websupportu

Klub fundraiserov

  • Klub fundraiserov ponúka mimovládnym organizáciam, dodávateľom fundraisingových riešení ako aj individuálnym fundraiserom a fundraiserkám priestor pre výmenu skúseností ako i príležitosť k osobnému a profesionálnemu rastu.
  • Členovia Klubu majú okrem príležitostných stretnutí nárok na zľavy pri podujatiach SCF, prístup k inšpiratívnym informačným a vzdelávacím materiálom, textom a knižkám, ktoré môžu využiť pre posilnenie svojho fundraisingu.
  • Klub fundraiserov je organizačnou zložkou Slovenského centra fundraisingu s vlastnými členmi bez samostatnej právnej subjektivity.