Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Užite si výnimočný The Hosting už od 0,90 ‎€ mesačne od WebSupport.sk

Staňte sa členom

Klub fundraiserov

 

Novinky z newsletteru?

Prezentácie, knihy

logo_200_80_e_shop_1

Kalendár akcií

No events to display.

Členstvo

foto_klub_stretnutia_3_662_275
Členom sa môže stať

 • Mimovládna organizácia, ktorá chce posilniť svoju kapacitu v oblasti fundraisingu a mobilizácie zdrojov,
 • Právnická osoba, ktorá pôsobí v oblasti fundraisingu ako dodávateľ produktov či riešení pre iné subjekty,
 • Výnimočne aj jednotlivec, ktorý nepôsobí v rámci nejakej mimovládnej organizácie alebo komerčnej právnickej osoby (pôsobí samostatne, prípadne pre viac organizácií) a ktorý sa venuje získavaniu zdrojov minimálne po dobu jedného roka.

Či už sa chystáte zapojiť sa ako organizácia alebo individuálny člen, mali by ste súhlasiť s etickým kódexom fundraisingu.

 

Čo ako člen získam?

 • Nápady, inšpirácie a skúsenosti ďalších kolegov z domova i zahraničia,
 • Prednosť a zľavy na vzdelávacích akciách Slovenského centra fundraisingu a zahraničných partnerov z Európskej fundraisingovej asociácie,
 • Prístup k zaujímavým vzdelávacím materiálom, odbornej literatúre a informáciam, ktoré sú dôležité pri získavaní zdrojov,
 • Kontakty a podporu pri nadväzovaní medzinárodnej spolupráce,
 • Možnosť byť jedným z tých, kto formuluje etické a profesijné princípy fundraisingovej praxe,
 • Príležitosť podniknúť s ostatnými členmi vlastný projekt na platforme Slovenského centra fundraisingu.

 

Člen má právo

 • Predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti Klubu,
 • Na prednosť a zľavy pri akciách Slovenského centra fundraisingu, prípadne ďalších partnerov doma i v zahraničí,
 • Ako členská organizácia zapojiť do činnosti Klubu aj viacero svojich pracovníkov, spravidla však max. dvoch (viac len po vzájomnej dohode),
 • Na ďalšie výhody, ktoré Klub poskytuje svojim členom.

 

Člen má povinnosť

 • Dodržiavať organizačný poriadok a podieľať sa podľa svojich možností na napĺňaní cieľov Klubu,
 • Platiť dohodnutý členský príspevok.

 

Členstvo niečo stojí

Členstvo v Klube je podmienené zaplatením ročného členského príspevku:

 • Mimovládna nezisková organizácia – v závislosti od výšky príjmov organizácie z predchádzajúceho kalendárneho roka
 • Komerčná právnická osobav závislosti od výšky príjmov firmy z predchádzajúceho kalendárneho roka
 • Jednotlivec – fixný členský príspevok

 

Podrobnosti pre úhradu:

 • Číslo účtu (IBAN): SK35 1100 0000 0029 2783 2354 (Tatrabanka)
 • Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
 • Konštantný symbol: 0308
 • Poznámka: Do poznámky napíšte “Klub” a názov organizácie/meno, aby sme vedeli platbu identifikovať.