Kultúra: Ako financovať projekty

Sekcia: Fundraising
Jazyk: Slovenský
Viac informácií: www.theatre.sk
výška zálohy 5 EURVypožičať

Podnetná príručka prezentuje možnosti financovania kultúrnych projektov ako z domácich tak aj zo zahraničných zdrojov.

Táto 60-stranová brožúra sa venuje aj prezentácií programu Culture 2007 – 2013, crowdfundingu, 2% z daní a možnostiam rezidenčných pobytov pre umelcov. Publikácia slúži ako informačný materiál a inšpirácia pre potenciálnych žiadateľov pri hľadaní ďalších možností na financovanie kultúrnych a umeleckých projektov.

Tags: , , , , , , , ,