Hana Šilhánová

Nadace rozvoje občanské společnosti (CZ)

Hana vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK v Praze a řadu let se zabývá neziskovým sektorem v České republice. Pracuje v  Nadaci rozvoje občanské společnosti od jejího založení a posléze se stala její ředitelkou.  NROS je jednou z největších tuzemských nadací s téměř dvacetiletou tradicí, která pomáhá rozvíjet občanskou společnost a neziskový sektor. Od svého počátku podpořila téměř 4500 projektů částkou překračující 1,5 miliardy korun. Hana stála u počátku sbírkového programu Pomozte dětem,  který NROS spolu s Českou televizí organizuje už 13 let. Je také členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a předsedkyní výkonného výboru Fóra dárců.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: