Alena Synková

Detský fond SR (SK)

Alena začala svoju pracovnú kariéru na Slovenskej vysokej škole technickej, následne pokračovala na Farmaceutickej fakulte UK ako odborná asistentka, kde obhájila aj titul Kandidát farmaceutických vied. Celý život ju lákali aktivity na pomoc deťom a mladým ľuďom. Jej túžba sa naplnila v roku 1995 nástupom do Detského fondu Slovenskej republiky, ktorého cieľom je ochraňovať práva dieťaťa a pomáhať pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. Vo fonde pracuje ako riaditeľka dodnes. Pod jej vedením sa v Detskom fonde Slovenskej republiky realizovali projekty Konto Bariéry, MIXklub a MIXáčik, Aby deti nezomierali, Hyperaktívne dieťa v rodine, Ostrovy života, Som tu s tebou, Biť ľudí je zlé…deti sú tiež ľudia! a ďalšie.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: