Andreas Beckmann

World Wildlife Fund DCP (AT)

Andreas pracuje ako výkonný riaditeľ medzinárodného Dunajsko-karpatského programu WWF, kde zodpovedá za vedenie a koordináciu ochranárskej práce v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, od Rakúska cez Ukrajinu po Bulharsko vrátane Česka a Slovenska. Predtým pracoval ako zástupca riaditeľa a bol zodpovedný za oblasti súvisiace s politikou EÚ, komunikáciou a organizačným rozvojom. V minulosti pôsobil ako európsky koordinátor WWF pre rozšírenie EÚ, Natura 2000 a využívanie finančných nástrojov EÚ. Pred príchodom do WWF strávil 10 rokov života v Prahe, pracoval ako vedúci komunikácie a rozvoja, ako aj regionálnej koordinácie pre Environmental Partnership (pôsobiace v Česku, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku). Andreas vyštudoval históriu, politiku a medzinárodné vzťahy na Stanford University a Swarthmore College v USA, University of Koeln v Nemecku a v Moskve.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: