Andrej Kiska

Dobrý anjel (SK)

Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT. V roku 1990 odišiel na 18 mesiacov do USA a od roku 1992 začal podnikať. Je zakladateľom splátkových spoločností Triangel a Quatro. V roku 2006 odpredal svoje obchodné podiely VÚB banke a získal titul Manažér roka od týždenníka TREND. Následne spolu s priateľom zakladá neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, na ktorej činnosť venuje 1 milión EUR. Dobrý Anjel sa stal najúspešnejším projektom v oblasti nefiremného fundraisingu. V súčasnosti sa venuje riadeniu Dobrého Anjela a príprave ďalších filantropických projektov.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: