Bernhard Drumel

Supporting Change (AT)

Bernhard Drumel už viac ako 20 rokov presadzuje a bojuje za environmentálne zmeny. Vo funkcii globálneho riaditeľa Greenpeace International pre oblasť fundraisingu a rozvoja riadil v uplynulých 5 rokoch plán svetového rastu organizácie, vstup organizácie Greenpeace na africký kontinent či budovanie hromadnej mobilizácie organizácie – to všetko v kombinácii s rastom počtu individuálnych podporovateľov. V období 2001-2006 pracoval vo funkcii výkonného riaditeľa Greenpeace Stredná a Východná Európa na budovaní a posilňovaní environmentálnej činnosti Greenpeace vo východnej Európe. V 90. rokoch ako riaditeľ oddelenia ochrany prírody WWF Rakúsko pomáhal rozvíjať Dunajsko-karpatský program. V organizácii „Supporting Change“ v súčasnosti pomáha širokému spektru rakúskych a medzinárodných iniciatív zameraných na spoločenské zmeny a organizáciám zameraným na rozvoj trhu, vedenie kampaní a organizačnú podporu. Je členom výkonnej rady Greenpeace India a nedávno založenej „Organizácie na podporu ekonomiky blahobytu“, pričom koordinuje strategický proces tohto nového hnutia.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: