Filip Vagač

Úrad vlády SR (SK)

Filip Vagač pôsobí ako splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: