Igor Polakovič

Centrum pre filantropiu (SK)

Pracuje v Centre pre filantropiu, n.o., ako manažér projektu podpory individuálneho darcovstva Easy Giving. V rámci neho sa zameriava hlavne na zjednodušovanie procesu darovania na Slovensku a zabezpečovanie chodu Koalície pre podporu individuálneho darcovstva. Popritom sa venuje lektorskej a poradenskej činnosti. Pôsobí ako externý konzultant pre organizáciu Greenpeace. Do roku 2009 pracoval ako Community Fundraising Manager v Greenpeace na Novom Zélande, kde zodpovedal za oddelenie zamerané na akvizíciu individuálnych darcov. Predtým zastával úlohu Fundraising Managera v Poľsku i na Slovensku. Pre organizáciu Greenpeace pomáhal rozširovať fundraisingové aktivity v regióne strednej a východnej Európy.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: