Jan Kroupa

České centrum fundraisingu (CZ)

Zakládající člen, lektor a konzultant Českého centra fundraisingu, předseda a analytik NETT, nezávislého think tanku pro občanskou společnost. Jan už 15 let inspiruje organizace občanské společnosti po celém světě, aby dělaly, co chtějí dělat.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: