Jana Kelecsényi

Slovenský výbor pre UNICEF (SK)

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu, odbor finančná sústava – peňažníctvo. Číslam a štatistikám sa rozhodla dať  nový – ľudský rozmer, prijala prácu v treťom sektore. V roku 1997 prijala miesto v  Slovenskom výbore pre UNICEF na oddelení predaja produktov ako PR manažérka pre regionálne médiá. Vzhľadom na vývoj trhu a nové možnosti získavania prostriedkov na programy pomoci deťom, začala postupne budovať oddelenie fundraisingu. Začínala s jednou písomnou výzvou a dvoma malými podujatiami ročne. Dnes už zastrešuje niekoľko kampaní UNICEF do roka s využitím rôznych techník a spôsobov získavania zdrojov, či už ide o direct mail, telemarketing,  rôzne podujatia a zbierky, nábor pravidelných prispievateľov až po korporátne partnerstvá a rozvoj sociálneho marketingu.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: