Jitka Nesrstová

Sdružení Via (CZ)

Vystudovala podnikovou ekonomiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 2002 – 2006 pracovala ve fundraisingovém oddělení Greenpeace Česká republika. Tam nejprve získávala první zkušenosti s fundraisingem na pozici koordinátorky péče o dárce, v roce 2003 byla jmenována ředitelkou fundraisingu. Od roku 2006 pracovala jako ředitelka fundraisingu v Nadaci VIA, kde se mimo jiné věnovala i projektu darujme.cz zaměřenému na rozvoj online fundraisingu v ČR. Od jara 2011 je ředitelkou Sdružení VIA, které se zaměřuje na využití informačních technologií v neziskovém světě.  Podílí se i na mezinárodních projektech zaměřených na rozvoj dárcovství ve střední a východně Evropě. Pravidelně vede workshopy věnované různým aspektům fundraisingu a prostřednictvím konzultací pomáhá neziskovým organizacím najít cestu k soukromým dárcům. Je spoluzakladatelkou Koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje neziskovky, které se systematicky věnují fundraisingu od jednotlivců.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: