Jozef Jarina

Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Komunitná nadácia Bardejov (SK)

Pracuje ako správca a riaditeľ Komunitnej nadácie Bardejov, kam nastúpil po 12-ročnej praxi v miestnej samospráve, kde pôsobil ako prednosta Obecného úradu a starosta v Raslaviciach. Zastupoval slovenské samosprávy v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy v Štrasburgu. Bol členom tzv. TEAMu EUROPE zriadeného Delegáciou Európskej komisie v SR, ktorého poslaním bolo realizovať informačnú kampaň zameranú na prípravu obyvateľov SR na vstup do EÚ. Pôsobil ako expert Únie miest SR. Okrem správy a riadenia KN Bradejov sa Jozef venuje tvorbe a implementácii projektov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a aktívneho občianstva.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: