Katarína Bartovičová

Slovenské centrum fundraisingu (SK)

Katarína v minulosti pôsobila v Amnesty International na Slovensku (ako členka Koordinačnej rady a neskôr ako jej predsedníčka) a v organizácii Greenpeace Slovensko, kde v uplynulých 10 rokoch pracovala o.i. ako fundraisingová a PR manažérka. V súčasnej dobe pracuje ako konzultantka v Slovenskom centre fundraisingu, zaoberá sa hlavne individuálnym darcovstvom, direct mailom, legislatívou spojenou s darcovstvom a vzdelávaním.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: