Kay Sprinkel Grace

Transforming Philanthropy (USA)

Kay pracuje s MNO pri posilnení ich schopnosti viesť, tvoriť posolstvá a získavať zdroje. Jej práca sa sústreďuje predovšetkým na oblasť strategického plánovania, rozvoj správnych rád a zamestnancov, s organizáciami pracuje na zvládaní princípov a úspešných postupov vo fundraisingu. Je autorkou i učiteľkou, napísala šesť kníh (jednu spolu so spoluautorom), mnoho článkov pre časopisy a mnoho kapitol pre knihy iných autorov. Ako spíkerka viedla workshopy a prihovárala sa poslucháčom v plénach v Tbilisi, Prahe, Londýne, Paríži, Holandsku, Štokholme a v mestách po celej Austrálii, Kanade a Spojených štátoch. Vystupovala na medzinárodnom festivale fundraisingu v Prahe a je členkou poradného výboru Českého centra fundraisingu. Žije v San Franciscu.

Na konferencii vystúpi s príspevkami: