Lucia Štasselová

Nadácia pre deti Slovenska (SK)

V súčasnosti pracuje ako manažérka pre rozvoj stratégií a fundraising v Nadácii pre deti Slovenska, ktorú aj v roku 1996 spoluzakladala. V Nadácii pôsobila na rôznych pozíciách – od manažérky cez programovú riaditeľku až po výkonnú riaditeľku, ktorou bola v rokoch 2002-2011. Je spoluiniciátorkou projektu Hodina deťom, podieľala sa na zavedení systému projektového riadenia podľa metodiky Next level, za čo NDS získala ocenenie. Bola členkou i predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, spolupracovala s STV na realizácii projektu „Dnes večer na tému…“, je zakladajúcou členka OZ Votum-Centra pre rodinu a tiež projektovou manažérkou pri realizácii kunsthistorických a architektonických prieskumov pamiatkových objektov v Bratislave.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: