Martin Mazag

PRime time (SK)

Martin vyštudoval  žurnalistiku na FF UK v Bratislave. Od roku 1993 pracoval v rôznych printových médiách, od roku 1994 bol mediálnym poradcom ochranárskych organizácií SZOPK,  Greenpeace a Energia 2000. Potom viac  ako  15 rokov člen manažmentu a šéfredaktor  Stratégií – jediného odborného periodika o reklame, marketingu a médiách na Slovensku. Člen mnohých medzinárodných porôt na prestížnych reklamných festivaloch doma aj v zahraničí, spoluorganizátor národnej  kreatívnej súťaže Zlatý Klinec. Viac ako 5 rokov sa venuje spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR), sleduje komunikačné, marketingové a digitálne trendy.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: