Ota Kubinec

Hnutí Duha (CZ)

Vystudoval bohemistiku a historii při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Hnutí DUHA pracuje od roku 2003, vede oddíl individuálního fundraisingu. Je zodpovědný za naplňování strategických cílů v oblasti získávání dárců a péče o ně. Se svým týmem se podílí na inovaci a implementaci metod individuálního fundraisingu směrem k vyšší návratnosti a efektivitě nákladů. Za jeho působení se počet pravidelných dárců více než čtyřnásobil. V roce 2005 se spolupodílel na vzniku koalice Za snadné dárcovství, kde v současné době působí jako předseda. V roce 2008 strávil tříměsíční stáž v direct marketingovém oddělení Friends of the Earth EWNI v Londýně. Je ženatý, má malou dcerku.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: