Peter Medveď

Nadácia Ekopolis (SK)

Od roku 2003 je riaditeľom Nadácie Ekopolis, kde dovtedy pracoval ako programový manažér pre programy v oblasti trvaloudržateľného rozvoja a podpory občianskej spoločnosti. V Nadácii Ekopolis sa venuje získavaniu podpory firemných darcov, financií z verejných zdrojov i súkromných nadácií. Na medzinárodnej úrovni je členom rady riaditeľov združenia nadácií Environmental Partnership Association. Ako dobrovoľník pôsobí v miestnych občianskych iniciatívach zameraných na životné prostredie a rozvoj budovanie cyklotrás.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: