Sefo Raclavský

F84, n.f. (SK)

Už počas strednej školy v roku 2000 sa stal živnostníkom a až dodnes sa snaží živiť práve týmto spôsobom. Obdobie týchto 11 rokov mu zabezpečilo veľmi veľa skúseností a poznatkov. Najdôležitejší bol ten, kedy sa naučil, že každá situácia má najmenej 10 riešení, a to, že ich nepozná, neznamená, že neexistujú.  Spoliehať sa sám na seba vyžadovalo neustály a pravidelný osobný rozvoj, ktorý si zabezpečoval účasťou na rozličných seminároch, školeniach, konferenciách, ale aj prostredníctvom kurzov a literatúry. Predovšetkým negatívne skúsenosti boli dobrým základom pre budovanie dlhodobej a perspektívnej dobrovoľníckej organizácie F84, n.f.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: