Tony Myers

Myers & Associates (CAN)

Tonyho práca zahŕňa fundraising od veľkých darcov, veľké kampane ako aj rozvoj správnych rád, organizačné hodnotenia a strategické plánovanie. Ako prezident medzinárodnej poradenskej agentúry sa špecializuje na veľké dary pre malých i veľkých klientov, ktorí majú veľké nápady. Ako poradca prezidenta (pre strategické iniciatívy) na University of Calgary (jedna z najväčších univerzít Kanady s intenzívnym výskumom) sa Tony v rokoch 2004 – 2008 viedol vytváranie strategických partnerstiev s firmami, v rámci vlastného odvetvia a s vládou. Tonyho vyhľadávajú ako rečníka na konferenciách po celom svete, pretože prináša vášnivý a zanietený pohľad na všetko, čomu sa v oblasti filantropie a darcovstva venuje.

Na konferencii vystúpi s príspevkom: