„Na tango treba dvoch“ – partnerstvá mimovládnych organizácií a firiem

Barbara Janker - World Wildlife Fund Austria (AT)

Rozdiely v motiváciách a prístupoch medzi firmami a MNO sa po dlhý čas darilo prekonávať len ťažko. V posledných rokoch však možno pozorovať rastúci počet partnerstiev medzi bývalými protivníkmi. Prečo by sme mali prehodnotiť svoje pozície a pripojiť sa k nejakej spoločnosti – a to nielen pre získanie zdrojov, ale aj pre dosiahnutie vlastných (v prípade WWF ochranárskych) cieľov? A prečo sa firmy zrazu zaväzujú k niečomu, čo ich na prvý pohľad len stojí peniaze? Tento blok poskytne odpovede na tieto otázky a ponúkne niekoľko tipov, ako efektívne spolupracovať s podnikateľským sektorom a ako sa zároveň nespreneveriť vlastným princípom. Praktickú stránku tohto (nového) prístupu preukážu reálne príklady z WWF.