Ako kreativita priťahuje pozornosť aj peniaze

Martin Mazag - PRime time (SK)

Ukážky kreatívnych kampaní a nápadov, ktoré pomohli mimovládnym organizáciám a firmám v oblasti fundraisingu.