Budovanie a kultivovanie vzťahov s darcami

Kay Sprinkel Grace - Transforming Philanthropy (USA)

Či už ľudia dávajú veľké dary osobne alebo drobné dary online, výskumy ukazujú, že chcú to isté – vzťahy s organizáciami, ktoré podporujú. Našich darcov musíme spoznávať od prvého daru. Kay Sprinkel Grace urobí prehľad stratégií vrátane ďakovných telefonátov, emailov, klasických listov, YouTube a návštev na vašich stránkach, a bude sa zamýšľať, ako každá z nich predstavuje príležitosť na pritiahnutie človeka bližšie k organizácii. Budovanie vzťahov zároveň poskytuje príležitosť na spoznávanie vašich darcov – na načúvanie ich snom, nápadom, obavám i skúsenostiam. Darcovia, s ktorými máme vybudované vzťahy, nám zostávajú verní, aj keď je peňazí málo. Príležitosť vytvárať vzťahy závisí úplne od vás a vašich zamestnancov, členov správnej rady a dobrovoľníkov. Účastníci tohto bloku sa naučia jednoduché spôsoby, ako napomôcť rozvoju vzťahov vo svojej organizácii.