Budovanie základiny a dlhodobých finančných rezerv nadácií

Peter Medveď - Nadácia Ekopolis (SK)

Nadácie a iné neziskové organizácie, ktoré vznikali v stredoeurópskych podmienkach po roku 1989, postupne definovali svoj spôsob fungovania, štruktúry riadenia, možnosti financovania a hľadali spôsoby zabezpečenia vlastnej udržateľnosti. U nadácií je jednou z ciest k udržateľnosti budovanie dlhodobých finančných rezerv. Tradícia existencie nadačných základín však v našich podmienkach nie je udomácnená a vytvára sa len postupne. Aké sú príležitosti a obmedzenia tejto stratégie? Aký je jej reálny prínos? Aké sú možnosti získavania zdrojov pre budovanie dlhodobých finančných rezerv?