Budujte na základoch (seminár 12.10.2011)

Kay Sprinkel Grace - Transforming Philanthropy (USA)

Keď nastavíte svoj ​​plán a svoje fungovanie, budete potrebovať skutočný fundraisingový program, ktorý je založený na vzťahoch. Darcovia chcú pozitívnu skúsenosť. To vedie k ich zapájaniu sa. Je to o tom, ako mať systémy pre zapájanie darcov, ako sledovať vývoj vašich vzťahov s nimi, ako vytvoriť kalendár rozvoja, ako ponúkať príležitosti pre dobrovoľnícke zapojenie sa. A hlavne, ako sa uisťovať, že tí, čo do vás investujú, budú so svojou investíciou aj spokojní. Kay vám pomôže preskúmať, čo znamená vybudovanie úspešného programu, ktorý je zameraný na darcov, využíva vaše systémy a ktorý prinesie tie najlepšie skúsenosti pre vašich darcov.

Tento príspevok odznie 12.10.2011 na samostatnom vzdelávacom seminári Ako vytvoriť dynamický a úspešný fundraisingový program, ktorý nie je súčasťou programu konferencie.