Detský fond SR – skúsenosť so závetom

Alena Synková - Detský fond SR (SK)

Nielen o praktickej stránke, ale aj o pocitoch, ktoré ma pri vybavovaní závetu sprevádzali. Čo všetko bolo treba v rámci závetu formálne zabezpečiť a aké sme si zvolili postupy pri speňažení vecnej časti pozostalosti, ktorú sme získali.