Fundraising v strednej a východnej Európe z pohľadu WWF

Andreas Beckmann - World Wildlife Fund DCP (AT)

Fundraisingový trh v strednej a východnej Európe je rozmanitý, od dobre rozvinutých a relatívne nasýtených trhov ako v Rakúsku až po Srbsko či Bulharsko, ktoré zaznamenávajú iba prvé kroky v rozvoji. Každý trh má svoje špecifické ekonomické podmienky a kultúrne špecifiká. Prezentácia poskytne podrobnejší prehľad fundraisingu WWF v regióne, na aké účely WWF získava zdroje a ako to robí, a poskytne aj nazretie do biznis plánu WWF pre celý región. Pokryje rôzne kombinácie finančných zdrojov, vrátane verejných a európskych fondov, fondov a nadácií, a zameria sa najmä na firemný a individuálny fundraising. Poobhliadneme sa pritom po niektorých rozdieloch medzi trhmi, ktoré robia tento región taký vzrušujúci a plný výziev.