HUGO verzus KUŘE alebo Hodina deťom verzus Pomozte dětem

Lucia Štasselová - Nadácia pre deti Slovenska (SK),
Hana Šilhánová - Nadace rozvoje občanské společnosti (CZ)

V tejto časti sa vo vzájomnej „konfrontácii“ stretnú Hugo a Kuře – reprezentanti dvoch významných verejných zbierok, ktoré dlhé roky fungujú u nás.

Lucia sa pozrie na vývoj zbierky Hodina deťom v čase, efektivitu jednotlivých fundraisingových nástrojov – aké výnosy generujú investované zdroje. Zameria sa aj na dvojitý fundraising – získavanie zdrojov na kampaň i samotných zdrojov pre následné grantovanie nadáciou. Zamyslí sa nad transparentnosťou i vnímaním značky Hodina deťom v porovnaní so značkou Nadácie pre deti Slovenska. Zbierka funguje aj vďaka partnerstvám s rôznymi mediálnymi i firemnými partnermi. Lucia sa bude tiež venovať výzvam, pred ktorými jedna z najznámejších slovenských zbierok stojí.

Hana představí, jak sbírka Pomozte dětem vznikla a její výsledky za 14 let. Promluví o způsobech získávání finančních prostředků: jak shromažďují finance, kolik daný způsob generuje, jak se mění poměr získaných prostředků v čase a v různých způsobech, jak pracují s veřejností a s firemními dárci. Specifickou roli mají benefiční akce, které dobrovolnicky pořádá veřejnost po celé ČR. Zvláštní úlohu hraje financování provozu sbírky: jak získávat prostředky na realizaci projektu, jaká je komunikace s dárci. Prostor dostane i vedení mediální kampaně: spolupráce s Českou televizí a mediálními partnery. Hana představí i výzkum, jak veřejnost vnímá známost a důvěryhodnost sbírky.