Jak desetkrát zvýšit příjmy z fundraisingu během pěti let

Tomáš Vyhnálek - Člověk v tísni, o.p.s. (CZ)

Člověk v tísni představí své pojetí rozvoje fundraisingu za posledních 5 let. Příjmy z fundraisingu, který se přímo netýká humanitárních sbírek, vzrostly z 5 na téměř 50 milionů Kč ročně. Vedle toho oddělení fundraisingu realizuje SOS kampaně (2011 – Somálsko 15 mil. Kč, 2010 – Haiti 50 mil. Kč, povodně v ČR – 30 mil. Kč). Za toto období se zvýšil počet pracovníků fundraisingového oddělení z 1,5 úvazku na 6 lidí. Budeme tedy hovořit i o nutnosti investic jak mentálních tak finančních.