Kampaň Darovanie zo závetu

Jozef Jarina - Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Komunitná nadácia Bardejov (SK)

V roku 2011 realizuje Asociácia komunitných nadácií Slovenska, ktorá reprezentuje komunitné nadácie a obhajuje ich záujmy, komunikačnú kampaň Darovanie zo závetu s podporou C. S. Mott Foundation. Dary zo závetu fyzických osôb sú v zahraničí, najmä v severnej Amerike, často najväčším zdrojom príjmov komunitných nadácií. Na Slovensku je však táto téma komunikačne veľmi citlivá a príkladov organizácií obdarovaných zo závetu, ktoré by pomohli tému zviditeľniť a lepšie uchopiť, je málo. Cieľom kampane je efektívne sprostredkovať verejnosti informácie o tom, ako a prečo podporiť neziskové organizácie darom zo závetu a ako by taký dar pre miestnu komunitnú nadáciu vedel darcovi pomôcť naplniť jeho zámer podpory komunity, ktorá mu je blízka. V prezentácii predstavíme celkový zámer a segmenty kampane.