Když se zdroje krátí – Jak sebevědomě a v klidu čelit hrozícímu nedostatku financí?

Jana Ledvinová - České centrum fundraisingu (CZ)

Cílem semináře je předat účastníkům informace a znalosti potřebné k tomu, aby dokázali v krátkodobém horizontu čelit akutní hrozbě omezení svých zdrojů. Na semináři se dozvíte, jak optimalizovat své příjmy, jaké zvolit strategie rozvoje dalších zdrojů a zároveň jak dlouhodobě chránit své zdroje stávající. Seminář obsahuje také několik klíčových praktických informací a návodů ke změnám řídících a rozhodovacích procesů v organizaci s ohledem na rozvoj zdrojů. Budete mít možnost si tyto návody částečně vyzkoušet a dostanete i praktické pracovní listy pro přenos nabytých zkušeností do své organizace.