Mrtvý dárce, dobrý dárce

Jan Kroupa - České centrum fundraisingu (CZ)

Dobročinný odkaz v závěti je v České republice pořád mnohem víc tabu a velká neznámá než běžný, kulturně srozumitelný akt. Přestože je možné odkázat na prvorepublikovou tradici darování ze závěti a že se začínají objevovat první vlaštovky, stále hledáme způsoby, jak o dárcovství ze závěti vůbec mluvit. Scházejí nám slova, chybějí koncepty, nemáme data, příkladů je pomálu, organizace nevědí, kde a jak začít. Tento seminář shrne, co o dárcovství ze závěti v Čechách víme, seznámí účastníky s tím, jak vypadá stávající legislativa, jaké změny chystá nově navrhovaný občanský zákoník, ukáže na příklady a umožní účastníkům zamyslet se nad tím, jak by se o možnosti darovat ze závěti dalo komunikovat.