Načúvajte snom vašich darcov

Kay Sprinkel Grace - Transforming Philanthropy (USA)

Mimovládne organizácie fungujú preto, aby reagovali na potreby našej spoločnosti. Skupiny občanov po celom svete pociťujú potrebu zdravotnej starostlivosti či pomoci ľuďom, predovšetkým v prípade katastrof, vidia potrebu starostlivosti o deti či postihnutých AIDS, potreby starších ľudí či množstvo iných potrieb, s ktorými sa stretávajú. Na napĺňanie týchto potrieb ľudia vytvárajú organizácie, ktoré prispievajú k tomu, že naša spoločnosť sa stáva lepšou. Ale ako takýto sen udržať pri živote? Organizácie dospievajú a častokrát pritom strácajú nadšenie, ktoré sprevádzalo ich prvotný sen. Môže to viesť k strate schopnosti udržať si zaangažovaných darcov.

Jedným zo spôsobov, ako sa tomu dá vyhnúť, je uistiť sa, že v našich organizáciách sa naďalej rodia veľké myšlienky či veľké sny, ktoré budú priťahovať záujem nových darcov a podporia lojalitu našich dlhodobých darcov. Môže to byť zaujímavé nielen pre našich darcov, ale aj pre nás samotných. Kay Sprinkel Grace otvorí úvodný deň konferencie so svojím inšpirujúcim pohľadom na to, ako môžeme pokračovať v získavaní a udržiavaní si darcov tým, že budeme načúvať ich snom a budeme ich prepájať s našimi snami.