Od plánov k realite – ako správne navrhnúť fundraisingovú stratégiu organizácie

Jana Kelecsényi - Slovenský výbor pre UNICEF (SK)

Príspevok sa bude zaoberať plánovaním aktivít neziskovej organizácie a prevedie vás teóriou a praxou efektívnych a menej efektívnych fundraisingových techník  testovaných UNICEFom na Slovensku i vo svete. Konkrétne výsledky vybraných kampaní v oblasti sociálneho marketingu, zbierok, podujatí či písomných výziev – ich úspechy, aj neúspechy vám pomôžu efektívne naplánovať vaše aktivity a určiť fundraisingové priority vašej organizácie.