Paleta možností pre fundraising je nevyčerpateľná

Sefo Raclavský - F84, n.f. (SK)

Neinvestičný fond F84 vznikol v období nástupu hospodárskej a ekonomickej krízy v roku 2008 a to bolo hlavným dôvodom hľadania nových možností pre efektívny fundraising. F84, n.f., je rýchlo rastúca dobrovoľnícka organizácia na pomoc deťom i dospelým s autizmom. Od začiatku si získal pozornosť aj spoluprácu množstva známych tvárí slovenského showbiznisu. Aj vďaka ich pomoci sa mu darí každoročne zvyšovať vyzbierané, a tým pádom aj darované finančné dary o 100%. Príspevok bude pojednávať o alternatívnych formách a spôsoboch realizácie fundraisingu. Jeho obsahom budú nielen pozitívne a úspešné príklady fundraisingu, ale aj tie menej efektívne. Väčšina úspešných konceptov bola postavená na myšlienke dobrovoľníctva pod heslom „pomáham tým, čo robím“. Cieľom príspevku je inšpirovať MNO k hľadaniu alternatívnych ciest pre fundraising.