Príhovor splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Filip Vagač - Úrad vlády SR (SK)

Konferenciu otvorí svojím krátkym príhovorom splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.