Príhovor zástupcu Veľvyslanectva USA

Veľvyslanectvo USA bude na konferencii zastupovať pán Nick Parikh – Political-Economic Officer.