Recept na integráciu spoločenskej kampane a individuálnej podpory

Bernhard Drumel - Supporting Change (AT)

Dva staré mýty možno pochovať: 1. individuálny fundraisingu je len pre kampaňové organizácie a 2. vedenie kampaní a získavanie prostriedkov nemožno robiť v rovnakom čase. Prečo a ako – to už je otázka správnych prísad, inšpirácie a odvahy. A skúseností. Niektoré skúsenosti z úspešných i neúspešných pokusov o mobilizovanie cez kampane, budovanie zoznamov a konverzie.

Svetová kampaň

  • vytvára silný impulz pre zmenu tým, že podchytí tie správne spúšťače – na spustenie lavíny stačí aj jedna snehová guľa
  • je symfóniou, v ktorej sa integruje obsah, komunikácia a fundraising,
  • sa spája s tradičnými médiami, tancuje v rámci sociálnych sietí a motivuje ľudí k akcii v online i offline prostredí,
  • ak je to potrebné, používa nenásilné akcie a advokačné zásahy,
  • sa snaží dosiahnuť cieľ prostredníctvom prekvapenia cez nečakané intervencie, zraniteľné ciele, neobvyklých partnerov a pozoruhodné riešenia,
  • a určite vás ako organizáciu posilní – vďaka väčšiemu zapojeniu ľudí a väčším príjmom.