Riešenia v oblasti databázového marketingu

Martin Šeliga - Direct Marketing (SK)

Táto časť je určená pre tých, ktorý pracujú alebo majú záujem pracovať s direct mailom ako spôsobom získavania zdrojov. Prezentácia priblíži a vysvetlí termíny, ako sú homologizácia, verifikácia a spracovanie dát v oblasti direct marketingu.  Dozviete sa, ako sa čistia či kľúčujú dáta, ale aj o ich GEO lokalizácii a celkovom procese spracovania dát do ich finálnej podoby pred tým, ako si ich zakúpite či prenajmete od direct marketingovej agentúry. Prezentácia sa bude venovať aj otázkam estetickej úpravy adries a vysvetlí, aké kritériá musí spĺňať adresa, aby dostala kvalitatívny „top rating“.