Úvod, príhovor zástupcu generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne

Krátke uvítanie a príhovor nášho hostiteľa – zástupcu generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne, a.s., pána Štefana Mája.