Veľkí darcovia: Kto sú a ako ich môžeme pritiahnuť?

Kay Sprinkel Grace - Transforming Philanthropy (USA)

Vaša organizácia nemusí byť veľká na to, aby prilákala veľké dary. Veľkosť a dôležitosť vášho poslania je tým, čo darcov priťahuje. Ľudia budú do vašej vízie a snov investovať, pokiaľ budú vidieť, že fungujete dobre a s otvorenosťou. Získavanie veľkých darov je súčasne umením i vedou, a to najmä v priestore, kde nové bohatstvo len vzniká a tradícia dávania chýba. Vyzývať ľudí, aby vás podporili, pretože máte potreby, nie je presvedčivé. Darcovia venujú zdroje, pretože sa identifikujú s potrebami, ktoré napĺňate. Rozumejú, že tieto potreby majú odozvu v komunite. Vidia, že vaša práca je dôležitá a že prichádza v správnom čase. Umenie je v tom, že viete, aké máte vysielať posolstvá, aby ľudí oslovili a vaša práca ich zaujala a viete, akými premyslenými spôsobmi ich zapájať tak, aby sa im to páčilo. Veda získavania veľkých darov spočíva v tom, že poznáte systém, ako získať prvý dar a ako následne priviesť darcu od prvého daru k veľkému daru. Veda je aj v tom, ako sa naučíte vyhodnocovať, čo darca vo vzťahu s mimovládnou organizáciou hľadá. A ako zabezpečíte, že v prípade poskytnutia daru máte systémy, vďaka ktorým sa darca dozvie o dopade, na ktorom má podiel. Kay Sprinkel Grace je špecialistkou na získavanie veľkých darov a v tejto časti sa s vami podelí so svojimi skúsenosťami, chybami a úspechmi.