Vytáča vás vaša správna rada?

Tony Myers - Myers & Associates (CAN)

Vytáča vás vaša správna rada? Možno sa jej členovia snažia riadiť vaše každodenné snahy získavať zdroje. Alebo napriek vašim snahám vám pri fundraisingu odmietajú pomôcť.  Bez ohľadu na to, čo sa správna rada rozhodne urobiť, alebo rozhodne neurobiť, vždy to má na vás ako fundraisera nejaký dopad. Ak vás vaša správna rada privádza k šialenstvu, alebo si myslíte, že má k tomu blízko, tak potom táto časť je určená práve pre vás. Tony Myers je členom viac ako piatich správnych rád neziskových organizácií a pracoval s viac ako tuctom ďalších. Pripojte sa k Tonymu a spoločne preskúmajte, ako môžete zlepšiť svoje vzťahy so správnou radou a ako tým môžete posilniť svoje fundraisingové úsilie.