Získajte viac peňazí (seminár 12.10.2011)

Tony Myers - Myers & Associates (CAN)

Nikdy som nevidel neziskové organizácie, ktoré by nechceli získať viac peňazí. Moje skúsenosti za ostatných viac ako 20 rokov mi hovoria, že získať „viac“ peňazí znamená robiť niektoré základné veci správne. Ak urobíte tieto veci správne, budete získavať viac peňazí. Pridajte sa k Tonymu, aby sa s vami podelil o svoje skúsenosti z toho, ako mnohým MNO pomáha rozbehnúť fundraisingový program a získavať viac peňazí. Tony má vášeň pre to, čo robí, a na stretnutí budete cítiť jeho odhodlanie prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti vo svete. Tento interaktívny seminár sa zameria na praktické tipy, ako získavať viac peňazí.

Tento príspevok odznie 12.10.2011 na samostatnom vzdelávacom seminári Ako vytvoriť dynamický a úspešný fundraisingový program, ktorý nie je súčasťou programu konferencie.